Оптимизация на сайтове

SEO е процеса по оптимизация на сайт чрез подобряване на вътрешни и външни фактори, като целта е да се увеличи трафика на сайта получен от търсачките. По-голямата част от уеб трафика се дължи на големи търсачки като Google, Yahoo и Bing. Ако сайта ви не може да бъде намерен от търсачките или съдържанието му не може да бъде индексирано в техните бази данни, вие пропускате възможността, хората да намерят това което предлагате на вашия сайт.

SEO оптимизацията е необходимост за всеки уеб сайт, независимо дали той предлага услуги, продукти или информация, по простата причина че търсачките са основен метод за търсене в интернет. Думите или фразите, които потребителите въвеждат в полето за търсене и които описват най-добре вашия сайт, притежават ценна стойност. Таргетираните посетители на сайта могат да донесат както приходи, така и популярност, а инвестирането в SEO може да има висока степен на възвръщаемост.

seoОптимизацията на сайт се дели на два вида:

  1. on-page оптимизация (вътрешна)
  2. off-page оптимизация (външна)

On-page оптимизацията е свързана със съдържанието и структурата на сайта. Това включва употребата на ключови думи и фрази в заглавието на страницата, в заглавията на текста, в самия текст, в текстови линкове и URL адреси. Към този вид оптимизация спада и преструктурирането на навигацията на сайта, с цел по-добра свързаност между страниците, и по-лесно обхождане от роботите, които посещават сайта ви. Добавят се също мета тагове за ключовите думи и описанието на сайта. On-page оптимизацията е важна част от целия SEO процес и може да окаже съществена роля при класирането в търсачките.

Off-page оптимизацията се отнася до техниките, които се извършват извън самия сайт. В днешно време, оптимизирането на съдържанието на страниците не е достатъчно и за да е пълен ефекта от SEO оптимизацията, имате нужда от помощ от други сайтове, под формата на линкове към вас. Това е основната задача на този вид оптимизация, а именно осигуряването на качествени връзки от сайтове, свързани тематично с вашия. Защото връзката от подобен сайт, може да има многократно по-висока стойност от такъв, който не е свързан с вашето съдържание. Към линковете трябва да се използват ключови думи, които най-добре описват сайта ви, или така наречения “котва текст“.

В крайна сметка нуждата от SEO услуги, за да бъдете забелязани, нараства все повече в условията на ежедневно растящата конкуренция от сайтове в интернет пространството.